22 thoughts on “Cắt bao quy đầu ở bệnh viện bình dân

  1. Cat bqd bang phuong phap máy nay mjnh dc bs tu va gjá rat cao tam khoan 10triu ..gja vay co hop li khog mn.vj bs noi may do su dug 1 lan roi bo khog su lah nen chj phi rat cao

  2. Này có lừa không chứ tôi mới cắt ngày hôm nay và được khẳng định rằng ở bệnh viện bình dân cẮt thủ công và không có máy móc gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *