Tự học Microsoft Word. Bài 4: Cách chọn nội dung văn bản; Định dạng ký tự, từ; định dạng đoạn

Tìm hiểu cách chọn nhanh, chuyên nghiệp các thành phần trong nội dung văn bản; Cách định dạng từ, đoạn; Cách ghi chỉ số trên, chỉ số dưới… Nguồn: https://samurai-weapons.net/ … Read More