12 thoughts on “CHÂN DUNG 6 ĐỐI TƯỢNG CHÉM NGƯỜI DÃ MAN TẠI QUÁN XIÊN QUE NƯỚNG

  1. Mà cũng do anh thạch đó thách thức mấy đứa này ngon thì ₫ánh tao đi nên tụi này có mềm trong người nên mới chém thôi
    Không có lửa làm sao có khói, không thách thì sao người ta làm
    Học chung lớp hiểu tính nhau quá rồi không tự nhiên mà đi chém người ta đâu

  2. Con người ta đang lành lặn đánh cho con ta tàn phế,làm vậy ai tự hào về chúng mày toàn lũ ăn hại được cái thích thể hiện ta đây đại ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *