One thought on “Cháy chung cư Carina, cư dân chưa biết ngày về nhà

  1. Đù má tụi nó sạo lồn okl okl chim c u ́t của v.n okl tào lao bí đao .có bé xé ra to ..okl chim 3go ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *