27 thoughts on “Chém chết người tại chổ

  1. Bắt tụi này ra leo lên nóc tòa nhà Vincom nhảy xuống đất đứa nào còn sống thì thả về chứ nhốt tụi nó chi tốn cơm…

  2. Mấy thứ này phải loại trừ khỏi xã hội. Đó không phải là hành động của con người với nhau.

  3. Thanh niên ấy lĩnh hội đủ các loại vũ khí kiếm nhật, dao, mã tấu, rìu mấy chục nhát, vậy mà k chết, tụi kia k biết mài vũ khí rồi

  4. Vung dap cho toi ac se co mot ngay la mo chon chinh minh .toi do che het roi .chi co san loc het thi xa hoi sach se .chi mot giot muc se lam doi mau ao trang.chi co mot te bao ung thu no se nhan vo so te bao ung thu kakaka.nguoi hien co nao thi nep song do ban se thanh toi ac kakakkaka

  5. Đứa nào mua thịt bầm thế…. Móa nó chém gần 20 phát… Công an lại hỏi đứa nào bầm thịt thế 😅😅 chết veo nhỏ clmnr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *