35 thoughts on “Chia sẻ-kỹ thuậ uốn phồng Tạo 2 kiểu.rất dễ dàng 2019..

  1. Tóc này giống tóc e cắt sao cho bớt phồng mà vẫn để đc layer hả a tóc e cx phồng nhưng phồng ít hơn vậy
    Giúp e mới k nó cứ phồng mà cắt phủ nó cứ như bát upps

  2. Hôm bữa e cũng cắt đầu bung kiểu layer này khung chân phương nó cũng k ôm mình cắt khung thẳng lên nó có ôm hơn k a

  3. Em uốn giống mình. Nhưng chỉ để 20p là nó bao phồng xoan tít lên luôn. Em dùng ống sương lớn.
    A chia sẽ thời gian giúp em. Gợn như video với ! Thanks a

  4. Sao bên trên lại uốn trục về đằng trc hả anh…em học thầy dạy là uống về đằng sau @@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *