23 thoughts on “Chính quyền đòi phá đường dân sinh của nhân dân Bắc Lãm

  1. Lúc không có gì thì đường đất cũng đi, lúc nghe tin có dự án trên đó cái là nửa đêm thì nhau xây dựng các kiểu lên nhằm kiếm tiền đền bù. Thế này mà đòi xử quan tham hả lũ ngu dân kia

  2. Chính quyền là do dân bầu lên. Sao lại gây xung đột với người dân. Đảng đang làm việc cho ai vậy

  3. Đấy chúng mày thử xem :xuot ngày chính quyền chỉ đi phá cửa dân, thứ hỏi dân không đào mả bố cái chính quyền thổi nát. .chuyên ăn cắp, độc tài tàn ác, cắn cả dân, ai chịu nổi. .?

  4. Bọn này là tà quyền chứ chính quyền cái đéo gì chính chúng ăn cướp khủng bố người dân.
    Người dân hãy đồng lòng đứng lên đập tan bọn chó đẻ này.

  5. Đề nghị Đảng cho xe tăng cán chết bọn này đi. Dân phải nghe lời chứ loại dân phản động này thì cần tiêu diệt bằng mọi giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *