Chính quyền xã _ hoàng cương_thanh ba _phú thọ cưỡng chế đấtChính quyền xã hoàng cương thuê hai máy bừa công suất lớn bừa nát ba sào lúa chín đỏ đuôi và hai sào rau muống đang đến ngày thu hoạch
M0i người chia xẻ dùm Gđ chông chờ vào 3 sào lúa dã vào đỏ đuổi và 2 sào rau muống đang thu hạch mà chính quyền xã hoàng cương thuê 2 máy bừa công xuất lớn vào phá của Gđ ông bà luyến nghìn mong các cấp và các báo vào cuộc đem lại công bằng cho Gđ đất cần sự chia xẻ của mọi người


source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://samurai-weapons.net/category/bat-dong-san/

4 thoughts on “Chính quyền xã _ hoàng cương_thanh ba _phú thọ cưỡng chế đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *