27 thoughts on “Chỉnh taskbar, desktop, background trên windows 10

  1. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự chia sẻ kiến thức này,video rất bổ ích mình đang cần tìm, mong rằng sẽ có nhiều video nữa cho ACE học tập ,Chúc bạn luôn vui vẻ may mắn hạnh phúc thành công trong cuộc sống !

  2. cho mình hỏi. icon trên màn hình máy tính cuả mình vẫn còn nhưng tên của nó bị ẩn. làm thế nào để tên các icon hiện lại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *