42 thoughts on “Chơi cờ tỷ phú cùng em của mình

  1. Trả tiền sữa chữa là người sở hữu nhà đã bốc trúng tờ khí vận hoặc cơ hội bắt sữa chữa thì người đó trả cho ngân hàng (nhà băng) chứ k phải e bạn trả cho bạn

  2. Bến xe đâu có xây nhà. Nếu sở hữu 2 bến xe là trả… đó là khi sở hữu 2 bx trên bàn cờ chứ k phải có 2 ngôi nhà trên ô bến xe. Vả lại khi đặt con cờ đến đất nào lần đầu chỉ đc mua thôi chứ đã đc xây nhà liền đâu, ít nhất phải là lần thứ 2 mới đc xây nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *