11 thoughts on “Chơi Thử 代号SSR Âm dương sư-Bách Văn Bài: Game thức thần đánh bài đồ họa đẹp – Rất thú vị

  1. Mình vô đc chỗ đăng nhập r nó hiện ra cái ô ghi gì đó mình k biết làm gì nữa, chỉ mình vơi :<
    p.s: mình đăng nhập bằng sđt xong luôn r, ấn choi mới ra cái bảng đó

  2. Thời gian thử nghiệm: ngày 5 tháng 6, 11:00, ngày 11 tháng 6, 24:00, trò chơi mở cửa cả ngày.
    Chi tiết đăng ký trên trang này nhé: https://survey.163.com/htmls/9c6n9q/paper.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *