31 thoughts on “Chọi Trâu Đồ Sơn 2019 – Trận bán kết 2. Trâu số 02 vs Trâu số 05

  1. Trận bán kết 2… Xem quá hấp vẫn… Clip này ko sao hả bạn…!? Trước đây mk đăng clip chọi gà có rất nhiều người xem, xong họ xóa và cho ăn gậy… Bạn có thể chỉ cách làm NTN mà nhiều người nước ngoài vào xem, giúp mk được ko…!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *