4 thoughts on “Chơi VGVD bằng tay cầm trên Android tv box(xem mô tả)

  1. Bạn ket noi qua usb h . Mà mua o dau v bạn còn cả map phím nữa chỉ m với thanks minh dang ky kenh luon cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *