Chủ đề Cafe Hồi Sức – kì 31: RUNG NHĨ TẠI PHÒNG HỒI SỨC CẤP CỨU – QUAN ĐIỂM CỦA BÁC SĨ HỒI SỨC (P1)cafehoisuc Chủ đề Cafe Hồi Sức 31: “RUNG NHĨ TẠI PHÒNG HỒI SỨC CẤP CỨU – QUAN ĐIỂM CỦA BÁC SĨ HỒI SỨC” Khách mời: BS. Trần Hùng – Khoa hồi …

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *