9 thoughts on “Chùa Liên Hoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nơi có cảnh rất đẹp và thanh tịnh | Quê tôi Bạc Liêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *