28 thoughts on “Chuyển dữ liệu từ máy tính sang điện thoại bằng WiFi không cần dây cáp

  1. TRUOC HET CAM ON EM. NHUNG TUI CHO 1 Ý KIEN NHỎ HÚT , GIẢNG VÀ THAO TÁC CHAM LẠI VÀ NÓI IT LẠI 1 TÍ VÌ ĐIỀU CHUNG TOI CAN BAN LÀ CHỈ DẪN GIUP CHUNG TOI 1 CACH CĂN BẢN THOI DỪNG DÀI DÒNG QUÁ CHUNG TOI LÀ NHỮNG NGƯỜI
    MOI NEN CẦN CHỈ DẪN CHẬM VÀ RÕ, OK HẢ? CÁM ON EM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *