5 thoughts on “chuyen vui mimosa vua la vua chich,,nali khung vua chich vua la

  1. Nghe đồn nói là con chị yến này kia. Nhưng hỗm nay em theo giỏi và có nghe mẹ con chị nói chuyện.thật bất ngờ là con của chị nói chuyện nghe rất lịch sự.và ngoan và rất tôn trọng mẹ yến. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc..!

  2. Đúng là một lũ tào lao có ai mê gái, Chơi xong lại chê người mình sai mê là không biết làm tình, sao lạ vậy phi yến, đúng là khẩu nghiệp 🤐hại mình hại con hại cháu ???

  3. Con tỳ nữ hói đầu này nói người ta nỗ ,ai ngờ đâu nó quăng lựu đạn 💣💣💣💣
    và đặt mìn định hướng tứ tung. Bó tay chấm com 😑con hói nầy, nên tới tuổi này không có một người đàn ông bên cạnh, phải đi khắp tiểu bang khác kiếm đàn ông, ngờ đâu gặp thằng thái dám bá dơ của phi yến, Chơi chùa xong lại lên mạng bêu xấu, cho mọi người, đúng là ngu xuẩn 🐮

  4. Thêm hai con tỳ nữ 👧👧của phi yến không phải chuyện của mình cũng ganh ăn tức ở chui vào nói chuyện tào lao không biết rõ chuyện ở mỹ 🇺🇸cũng vào phản biện tào lao bí đao ganh tị người khác hơn mình…. Bó tay hai con khủng nầy 😱😱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *