11 thoughts on “Cờ độ giang hồ # cọp chân lùn * đại chiến * tấn đại gia đắk lắk

  1. đọc comment mà tức cười. đm cờ người ta ga nhưng 1 tháng ông Tấn kiếm ko dưới trăm cu đấy, mấy ông nào kêu khôn hay cờ cao thì thử so thu nhập với ông cờ vịt đó xem. ko thấy nhục nhã cho vợ con à???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *