15 thoughts on “Cờ độ giang hồ sư phụ lại lý huynh đại chiến cọp chân lùn 5p điều

  1. Mấy con chó ở ngoài sủa loz mẹ tụi bây giỏi vô đánh dưới thầy đéo biết lịch sự gì cả óc chó

  2. Nghe tiếng anh huynh lau roi ma jo anh cop đánh ghê wa. Bua thay đánh với việt xich lo tuong thường ai ngờ bữa nay mới biết cop. Wa hay 😀😀.cho e hoi anh cọp o đâu jay ban

  3. Nếu đánh chậm thầy có thể nhỉnh hơn về khai cục và nội công,nhưng thể loại này a Cọp tốc độ quá,cho mình hỏi tid nếu đánh nhanh thì Huynh với a Cọp này hơn thua thế nào nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *