4 thoughts on “Cô đồng lừa đảo ,cô đồng yến thôn ngoại trang xã thống nhất huyện hưng hà thái bình lợi dụng lòg tin

  1. Loại cô đồng này chỉ có chém chết cha nhà nó đi, loại này lừa người khác sau này nó sẽ phải trả giá quả báo

  2. Sao lại có loại cô đồng thất đức vậy , đây là lừa đảo rồi vào tôi tôi vả cho mấy phát loại mất dậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *