One thought on “cờ giang hồ | Dương Đình Chung 3p vs Thắng Hòa Bình 5p

  1. Anh Thắng Hòa Bình khai cuộc không đa dạng, cứ đánh nhất nhất phi tượng đơn đề mã hoặc phi tượng mã quỳ khi gặp một người có khai cuộc tốt như anh Chung Tiêu thì chỉ gây bất ngờ dc lúc đầu, về sau người ta sẽ nhanh chóng tìm được cách khắc chế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *