39 thoughts on “Cô Thư Ký Xinh Đẹp – Tập 04 | HTV Phim Hay Việt Nam

  1. Kết thúc mở, lương tâm thắng, công lý thắng,
    Còn chi tiết chuyện tình yêu,,yện chỉnh đốn thì khán giả tự hình dung

  2. Xem phim này từ nhân viên, đến trưởng phòng, đến sếp, vợ sếp, người làm được việc, hay kẻ lắm chuyện đều có bài học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *