Cờ Tướng ksn | Cờ Tướng Khai Cuộc Thuận Pháo Trong Binh Pháp Cờ TướngCờ Tướng ksn | Cờ Tướng Khai Cuộc Thuận Pháo Trong Binh Pháp Cờ Tướng

#cotuongksn #Thuanphao #cotuongkhaicuocthuanphao
THUẬN PHÁO ,hay PHÁO THUẬN – có nghĩ cả hai bên cùng vào pháo đầu , và pháo cả hai bên sủ dụng là đều ở một bên bàn cờ , với cờ tướng cổ trung hoa thuận pháo hay còn gọi là ‘THUẬN THỦ PHÁO ‘với cách đánh này bên nào ăn ngay quân tốt trung lộ của đối phương thì phạm ngay vào điều cấm kỵ trong cờ tướng , đó là khi tấn công khi chưa chuẩn bị đầy đủ lực lượng , lúc này bên bị ăn chấp nhận thí tốt đầu để dùng mã đuổi pháo ,vùa tạo cơ hội phảm công , lại có cơ hội xuất quân một cách chiếm thế thượng phong .

🔔🔔🔔 nhấn nút đăng ký + Like+ chuông chia sẻ miễn phí để nhận video mới hàng tuần

( press sign up button + Like + free sharing bell to receive new videos weekly

➡️fanpage :

#cotuong #cotuongkhaicuoc #cotuongksn

➡️ faceboonk ;

➡️subscribe:
➡️ván cờ phế một mã :.
➡️hai ván chơi pháo đầu :
➡️cách chơi pháo đàu :
➡️danh sách chơi cờ tướng :

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

2 thoughts on “Cờ Tướng ksn | Cờ Tướng Khai Cuộc Thuận Pháo Trong Binh Pháp Cờ Tướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *