45 thoughts on “Cờ Vua : Nguyên lý 1 – Cần bắt đầu ván cờ Như Thế Nào??

  1. 6:22 bạn quá dở khi đánh hậu f6 mình nghĩ nên mã c6 là tốt nhất vừa phát triển quân vừa có thể làm hậu ra khỏi ô nguy hiểm nữa chứ

  2. Có ai xem hết quảng cáo ủng hộ AD như mình không?AD mất nhiều thơi gian làm thì mn ủng hô mấy phút nhé,chúc Ad và cả nhà sức khoẻ!

  3. Ngáo hả, sao ở cái khúc 7:07 đen lại đi 2 nước liên tục. Thanh niên này chắc mới tập chơi cờ vua thoi chứ gì. Lúc đầu thấy đen đi nước Mh6 là thấy dở rồi vì mã phát triển ra ngoài biên.
    chắc bạn nên đi học cờ vua trước rồi về làm video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *