34 thoughts on “Con chó của Jun mua ở đâu? – Jun Phạm, Tiko

  1. Sáng tới giờ xem 3 lần rồi vẫn mắc cười 😀😁😂🤣 …..Nhân chi sơ….. Thích cà khịa 😍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *