20 thoughts on “Conan Movie 11 : Kho báu dưới đáy đại dương – FC Conan Anime

  1. Dù Shinichi có chết cũng phải bảo vệ ran và ran cũng có chết cũng phải bảo vệ Shinichi một tình yêu thật vĩ đại

  2. ai đọc camem ăn tết vui vẻ bên người thân ( ko cần like đâu vì đây chỉ là lời chúc )😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *