19 thoughts on “Conan Truyền thuyết về thuỷ cung ngũ sắc – Conan thám tử lừng danh tập dài – conan thám tử lừng dan

  1. để tập dài mà 1 khúc s toàn nhạc… cái kết làm ko trọn vẹn nữa … mong ad kênh xem xét lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *