49 thoughts on “Cu lỳ Chơi Liên Quân đánh Murad thần thánh

  1. chắc anh ranh đồng nên gặp ngu vây đó ranh rống em là nó đánh cho sấp măt cjayj ko thoác luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *