46 thoughts on “Cung cấp vỏ main công suất, vỏ amply, mạch điện các loại 0935323378

  1. Mình muốn đặt vỏ âm ly (số lượng nhiều). kích thước như bình thường nhưng mặt trước và sau khoan lỗ theo yêu cầu (số lỗ ít hơn), có nhận không bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *