13 thoughts on “Cùng Chơi ARK DLC Extinction Tập 1 :Chuyển Nhà

  1. Soren ơi! Ông có thể chơi ở góc nhìn thứ 3 dc k? Tui rất thik xem video ông, nhưng tui bị hội chứng ko thể xem góc nhìn thứ nhất(Simulator Sickness)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *