39 thoughts on “Cùng xem màu lông và chân gà hợp cách/วิธีดูสีขนไก่และขาอย่างถูกวิธี

  1. Bác nói đúng.đi xem hội đa số nhữg con có màu lông đi kèm vs chân như bác nói.thuờg thuờg rất hay.10 con thì có đến 7 con hay

  2. Tôi ở bắc tôi thấy bạn chia xẻ hay như bạn ở dơ quá nên ở gần gàng chút nhé chông nhức mắt quá

  3. Thôi bác ak. Nói chuẩn tí vớ vẩn quá. Ô đại soái chân j ô taxi chân j mà nói thế thôi đừng nói nhãm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *