25 thoughts on “Cuộc đời sao quá bon chen… Kiếm đâu chốn yêu binh…😞😞

  1. Nghe bài này rất cảm xúc.
    Đúng tâm trạng người làm ăn xa.
    Cuộc sống vất vã lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *