50 thoughts on “Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Phần 2 – Tập 2 Lồng Tiếng

  1. Theo dõi phim hết phần 1 đang hay, thấy giới thiệu phần 2 mừng quá vô vừa nghe đã thấy cái tai mới tội nghiệp làm sao á 😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *