44 thoughts on “ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD TRY-Tập 7: Lắp ráp chân thành, Simon (VIET dub)

  1. 🏐🏀⚽⚾🏈🏉🎾🎱🎳🏏🏑🏒🏓🏸🥊🥋🥅🎯⛳⛸🎣🎽🎿🤺🚔🚓🚎🚉🚈🚄🚅🚐🚑🚐🚗🚊🚞🚎🚞🚞🚉🚋

  2. 이즈나시몬:카미키세카이
    카미키세카이:이즈나시몬
    시몬:애들장난일줄알아는데.마모루가반한만도하지
    세카이:그래 이게 바로 건담배틀이다

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *