6 thoughts on “Đại Chiến Quyền Anh Hạng Nặng Deontay Wilder VS Tyson Fury

  1. Cái gì lạ dễ ông tự nhiên ông viết nhân đề là tiếng việt mà bình luận thì bằng tiếng Anh tự nhiên ông lấy của nước ngoài rồi thêm vào danh sách phát viết nhan đề thành của mình cái này tôi xem từ tháng 12 năm ngoái ông lấy của cái kênh nào đó bây giờ ghi deontay wider vs tyson Fury là ra giống y mà bằng tiếng anh cái tôi xem là bình luận bằng tiếng Việt chứ như thế cũng như không chắc kênh này mới ra nên còn non cần phải hiểu thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *