One thought on “Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ

  1. Cảm ơn các bạn đã xem video!
    Ⓡ ĐĂNG KÝ KÊNH TẠI LINK: https://www.youtube.com/channel/UCK7RmXcTct_1nRbV53B3Kog/
    Ⓡ FACEBOOK: https://www.facebook.com/dinhhieuchannel
    Ⓡ PINTEREST: www.pinterest.com/tronghieuinfomedia/boards/
    ⓇTWITTER:https://twitter.com/dinhhieuchannel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *