Đại lễ Dâng Y KATHINA, An vị Kim thân Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni “Ban Phước lành & Nhập NiếĐại lễ Dâng Y KATHINA, An vị Kim thân Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni “Ban Phước lành & Nhập Niết Bàn”. Dâng Đại Hồng Chung và Khai Chuông mới. Tại Thiền Viện Đại Hóa (Chùa Tén Tằn) – huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 31/11//2019 (Là ngày 04/10/Kỷ Hợi)

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *