5 thoughts on “DÁN ĐẾ GIÀY BỊ BUNG BẰNG KEO RỒNG VÀNG P-66

  1. SAo thấy dán khổ cực vậy, quấn keo tùm lum, có loại keo nào dán được ngay như 505 không shop?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *