Dân Oan 3 Miền Tiếp Tục Tuần Hành Đả Đảo Bè Lũ cs tham quan hèn với giặc ác với Dân 23/10/2019*******
*******Xin Vui lòng bấm nút Đăng Ký (SUBSCRIBE) và bấm vào biểu tượng Chuông kế bên để được cập nhật và nhận thông báo video mới nhất
*******#HelloHueSaiGonHaNoi #Entertainment #TinTuc #ThoiSu. Chân Thành Cám Ơn!

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

7 thoughts on “Dân Oan 3 Miền Tiếp Tục Tuần Hành Đả Đảo Bè Lũ cs tham quan hèn với giặc ác với Dân 23/10/2019

  1. *******https://www.youtube.com/channel/UC0vj5fBr2A2dhsZyw91A_Rw?view_as=subscriber
    *******Xin Vui lòng bấm nút Đăng Ký (SUBSCRIBE) và bấm vào biểu tượng Chuông kế bên để được cập nhật và nhận thông báo video mới nhất
    *******#HelloHueSaiGonHaNoi #Entertainment #TinTuc #ThoiSu. Chân Thành Cám Ơn!

  2. Nhân dân miền Nam ủng hộ bà con phản đối nhà cầm quyền CSVN đã khủng bố người dân ! Kẻ nào không đồng tình với bà con chính là kẻ bán nước cho giăc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *