37 thoughts on “Đánh giá iPhone 5S sau một tuần sử dụng – gọn nhẹ, dễ cầm nhưng kén người dùng

  1. Đẹp thì có đẹp nhưng bin yếu quá tôi nhơ cach đây 4hay 5 năm gì đó trong vong hai thang toi mua 14 cây vì lúc đó mê lăm nhưng lúc đó con chay ios 8.1 thoi xai rất ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *