4 thoughts on “Dạo 1 vòng Phố Cổ Hội An vào cuối tuần …..

  1. Anh làm clip review về điểm Rừng dừa 7 mẫu ở Hội An đi anh. Ủng hộ anh các clip tuyến điểm, rất hay và ý nghĩa ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *