28 thoughts on “Đập Hộp Hai Cây Sứ Kim Tự Tháp To Và Đẹp | Sứ Thái Việt Nam.

  1. Chán bên vua sứ quá a . E đặt mua 2c kim tự tháp . Hàng bị lỗi thân . Bị lủng thân lổ thật lớn mà vẫn ship. Giờ bảo e mua thêm đi rồi mới bù 😞

  2. Em mới khai trương vườn sứ mong cả nhà ủng hộ cho em . Cảm ơn

  3. Bạn cắt sửa rể sống mà bạn phải để em nó trong mát 5 -7 ngày trồng xuống

  4. Tàn thì đẹp thật nhưng cái thân ko được tròn cho lắm .làm rể bàn thì thân phải thật tròn mới đẹp

  5. Chừng nửa con cũng mua 1cặp rẻ rẻ về chơi giống chú mới được nhìn cây của chú cũng muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *