7 thoughts on “Đập thùng Quạt công nghiệp giá rẻ sải cánh lớn mua ở lazada- JUHUA fan – HOANGAN-YOUTUBE

  1. lồng quạt có vẻ hơi mỏng nhỉ, nhưng với giá rẻ thì nó cũng đúng thôi, bác dung được 1 năm chưa vậy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *