20 thoughts on “Đầu bò nấu lagu

  1. Ủng hộ Bà Nội Quê- Bà Tám và các cháu.
    Thương clip mộc mạc, tình làng nghĩa xóm của mọi người.
    Có dịp về ghé thăm mọi người.

  2. Ngươi ta lam nhà nguơi ta ăn chứ có bắt mấy bạn ăn đâu mà bày đặt chê dơ vs chã sạch.sông chưa chắc gi đã sạch hơn ngươi ta mà bày đặt lên đây cào phím chê ngươi ta

  3. Chị tám cắt miếng bò ra để lên bếp thui cho cháy long rồi cạo vậy đó mới sạch long đó chĩ tám …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *