31 thoughts on “[DEMO] CON TIM VỠ ĐÔI

  1. Anh thử hát nhẹ lại một xíu xem sao , nghe hay rồi nhưng mấy chỗ " vỡ đôi" lại bị mất cảm xúc á~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *