36 thoughts on “Đèo Cò Chạy – Điện Biên

  1. Hôm nào lên buôn ma thuột
    Anh chỉ lại cách thiết kế xe cho. Vẫn em đó nhưng 2 giường ngủ đưa ra sau cùng

  2. Có cục đá nao đep đẹp nhặc ve cho cái nguoi bạn hum bua di nhặc đá đe điêu khắc thy còn nhớ câu truyện có một bạn đi nhac đá bi ma ám ve đến nha ko 😂😂😂

  3. Con là fan của cô ở điện biên này cô , nghe cô nói đang ở điện biên con vui quá trời , con cũng người dân tộc 😍😍😍

  4. Em moi o sapa ve, trên đó mát lam c, c có the ghé ngay ô quý hồ ăn thịt nướng,cam lam ngon rẻ lam ak c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *