13 thoughts on “Di dời Hài Cốt Cha Phanxicô TRƯƠNG BỬU DIỆP

  1. Lạy Chúa lạy Cha ngài là bậc Thánh ở cạnh đứng cứu thế đầy quyền năng nay con cầu khẩn cha giúp mẹ con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay xin cho mẹ con khỏi bệnh ạ. Amen

  2. Con rat muon di den mo nguoi nhung ko biet dia chi va ko co nguoi diu dat , xin cha lam phep la cho , chuyen nay con ve Viet Nam xin cha diu dat con di den tham ngay , la dieu con mong muon tu bay lau nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *