2 thoughts on “Địa Lý Tả Ao, Thầy Phong Thủy Đức Khánh khảo sát Tại Hà Tĩnh (Khóa Học ÂM Trạch 1)

  1. Tại sao không nói nhận xét cho người xem không biết gì về phong thủy dễ hiểu. Mặc dù có đam mê nhưng không nói thì không ai hiểu đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *