11 thoughts on “Điểm câu cá tự nhiên đẹp nhất Hà Nội- Phần 2

  1. Không thấy bạn add địa chỉ ggmap cho anh em, mà thấy phải có thuê thuyền chở ra. Trên Suối Hai dư lày là 500k thuyền khứ hồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *