Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Thanh Hóa, tháng 9/2019),DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1 (THÁNG 09/2019)

Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia là nơi có nhiều công trình, dự án hoạt động có liên quan đến lĩnh vực dầu khí, tiềm ẩn không ít nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Do đó việc tổ chức diễn tập là hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực ứng phó và đảm bảo tính sẵn sàng của các cơ sở, dự án trên địa bàn.

Buổi diễn tập có sự tham dự của Sở Tài nguyên và môi trường, Cảng vụ hàng hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng các Sở ban ngành liên quan.

Thông qua buổi diễn tập, những tồn tại, vướng mắc được bộc lộ giúp Ban chỉ huy và các thành viên đội ứng phó nhìn nhận, khắc phục, tiếp tục hoàn thiện một cách tổng thể năng lực tổ chức, khả năng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra trong thực tế.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *